فریزر پایین

تخفیف 11%
23,871,000 تومان 21,280,000 تومان
آب سرد کن دارد غیر فعال کردن یخساز فیلتر تصفیه آب لزوم اتصال به آب شهر نوع آبسردکنمکانیکی
تخفیف 11%
23,195,200 تومان 20,670,000 تومان
آب سرد کن دارد غیر فعال کردن یخساز فیلتر تصفیه آب لزوم اتصال به آب شهر نوع آبسردکنمکانیکی
تخفیف 11%
22,857,300 تومان 20,370,000 تومان
آب سرد کن دارد غیر فعال کردن یخساز فیلتر تصفیه آب لزوم اتصال به آب شهر نوع آبسردکنمکانیکی
تخفیف 11%
12,360,600 تومان 11,020,000 تومان
آب سرد کن دارد نوع آبسردکنمکانیکی نوع یخسازندارد ارتفاع1960 عرض670
تخفیف 11%
12,131,700 تومان 10,810,000 تومان
آب سرد کن دارد نوع آبسردکنمکانیکی نوع یخسازندارد ارتفاع2070 عرض764
تخفیف 11%
12,000,900 تومان 10,700,000 تومان
آب سرد کن دارد نوع آبسردکنمکانیکی نوع یخسازندارد ارتفاع2070 عرض764