یخچال فریزر تک درب

تخفیف 11%
20,437,500 تومان 18,220,000 تومان
آب سرد کن ندارد غیر فعال کردن یخساز فیلتر تصفیه آب لزوم اتصال به آب شهر نوع یخسازاتوماتیک فوق باریک داخل درب
تخفیف 11%
19,859,800 تومان 17,700,000 تومان
آب سرد کن ندارد غیر فعال کردن یخساز فیلتر تصفیه آب لزوم اتصال به آب شهر نوع یخسازاتوماتیک فوق باریک داخل درب
تخفیف 11%
19,336,600 تومان 17,230,000 تومان
آب سرد کن ندارد غیر فعال کردن یخساز فیلتر تصفیه آب لزوم اتصال به آب شهر نوع آبسردکناتوماتیک داخل درب
تخفیف 11%
18,769,800 تومان 16,730,000 تومان
آب سرد کن ندارد غیر فعال کردن یخساز فیلتر تصفیه آب لزوم اتصال به آب شهر نوع آبسردکناتوماتیک داخل درب